Arabuluculuk

Arabuluculuk, hukuk sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak kullanılan bir »Alternatif uyuşmazlık çözümü» (ADR) yöntemidir. Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Esnek ve etkili oluşu, arabuluculuğun iş yaşamı, aile, okul ve hatta milletler arası uyuşmazlıklarda bile, uyuşmazlığın taraflarını doğru noktada buluşturan bir uyuşmazlık çözüm yöntemi haline getirmiştir. Aralarındaki uyuşmazlığı, kendi istekleriyle ya da bir mahkemenin önerisi ile arabulucu eşliğinde çözmeye karar veren taraflar, uyuşmazlık konusunu arabulucuya ileterek, tamamen tarafsız, ön yargı ve yargıdan uzak bir arabulucu eşliğinde, sorunlarını tartışma ve kendileri için en iyi çözümü bulma fırsatı elde ederler. (Bu metin Vikipedia‘dan alınmıştır)

Yıllardır girdiğim sayısız ceza ve medeni hukuk dava duruşmasında ve sorguda, kişiler arasındaki sorun ve uyuşmazlıkların temelinde öncelikle iletişimsizlik yattığına çok sık tanık oldum. Aynı dil ve kültüre sahip insanlar bile birbirleriyle konuşamamakta ve anlaşamamaktadırlar. Anne-babaların evlenip yeni yuva kuran çocuklarının aile ilişkilerine karışmaları, dedikodu, çevre baskısı ve daha bir çok dış etkenler sonucu bir çok yuva yıkılmakta ve başta çocuklar olmak üzere tüm fertler zarar görmektedir.

Aile, ikili ve iş ilişkilerinizde uyuşmazlık ve iletişimsizlik sorunu yaşıyorsanız, Arabulucu ”aranızı bulmanıza” ve sorunlarınızı kendi aranızda çözmenize yardımcı olabilir, bir kurumun/mahkemenin kararına tabi olmanızın önüne geçebilir. Arabulucuk yöntemi ile yuvanızın yıkılmasını önleyebilir, aile ve iş ilişkililerinizi zarar görmekten koruyabilirsiniz.

© Copyright - TANJU DALGIÇ - 2018